2009. március 12., csütörtök

Élet az összevont foglalkoztató csoportban

Ez ma már történelem, erről írok most.


Hosszú éveken át vezettem összevont foglalkoztató csoportot.
A csoportban értelmileg akadályozott tanulók személyiségfejlesztésével foglalkoztam, azaz oktattam és neveltem, ahogy mondani szokás.
A csoport mindig igen széles korosztályt ölelt fel, eléggé nagy létszámban, ami rendkívüli megterhelést jelentett a gyerekeknek és a csoportban dolgozó felnőtteknek egyaránt, de mindig nagyon sok élményt, amely egyaránt gazdagított felnőttet, gyermeket.Nevelési cél a foglalkoztató csoportban

A relatív önállóság elérése, mely megkívánja a tájékozottságot a környezetben, önkiszolgálási készséget, a munkafolyamatokban való részvétel képességét, szociális beilleszkedést és a szabadidő értelmes felhasználását.

Ezért a nevelés és a képzés a különféle funkciók és magatartásterületek fejlesztésére irányul: ismeretelsajátítás és elemi gondolkodás, a beszéd, a mozgás és az érzékszervi funkciók.A gyermekek fogyatékosságából azonban nem lehet kikövetkeztetni ezen célok megvalósításához, hogy mi is legyen a konkrét nevelési-oktatási cél, csupán a lehetőségszámba menő célok határait jelölhetjük meg.


Ez azt jelenti, hogy a célkitűzés szabálytalan volta magában foglalja azt a tényt, hogy a fogyatékosok nevelési szükségletei szerint kell váltogatni a kitűzendő célokat.Ehhez a változó célkitűzéshez a foglalkoztató csoportban évek óta alkalmaztam azt a felmérési eszközt, mely az évenkénti fejlődést mutatja meg (külön jelöléssel), illetve a fejlesztendő területek is leolvashatók a szemléletes kördiagramról.

A P.A.C-ről bővebben írtam: Mi az a P-A-C? bejegyzésemben.


Minden gyermek részteles írásbeli értékelést is kap a bizonyítvány mellékleteként. A PAC-teszt és a szöveges értékelés másolata mindenki anyagába bekerül.


A pedagógiai munkám alapja: egyéni tanmenetA pedagógiai munkám alapját a P-A-C lapok, a Szakértői javaslatok alapján, minden évben a csoport tanulóira kidolgozott egyéni és közös feladatokat meghatározó tanmenet jelentette.

A tanmenet természetesen a magasabb rendű nevelési és oktatási programunk alapján készült Természetesen mi is részt veszünk minden aktuális nevelési-oktatási programmal kapcsolatos pedagógiai program- vagy tanmenetírásban, stb.Mindennapok rendje a csoportban

Az egész személyiséget átfogóan fejlesztő pedagógiai cselekvési terv értelmében, a csoport napirendszerűen él. A foglalkoztató iskolákban nincs csengetés, és nincsenek 45 perces órák és 10 perces szünetek sem.Nálunk a kilakult gyakorlat szerint, a foglalkozások általában dupla órákban zajlanak, amely időtartama változó, általában 60-90 perc közötti ideig tart. Majd hosszabb, egyszeri kb.30 perces tízórai és játék szünet követi.


Így általában egy délelőtt 2 féle nagyobb foglalkozást tudunk tartani, illetve egy hosszabbat és két rövidebbet.

A háztartási órákon, amikor főzünk, azt egész délelött tesszük. Ilyenkor bontott csoportban vagyunk, más-más jellegű háztartási foglalatosságot végeznek a gyerekek egyéni szintjeiknek megfelelően.Az adott napi programot sokszor teljes mértékben át kell szervezni az előre eltervezettől, mert a gyermekek aktuális állapota teljes mértékben behatárolja a velük való foglalkozás mennyiségét is. A tárgyhoz kötött, tapasztalati tudásukat minél jobban szeretném kiszélesíteni, ezért nagyon sok helyre megyünk el egy-egy tanév során.
A csoportnak hagyományos tanulmányi kirándulásai vannak: a halottak napja alkalmából, az ’56-os emlékhelyre viszünk gyertyát és virágot a kispesti temetőbe. A karácsonyi kirakodóvásárt a Vörösmarty téren csodáljuk meg. A Valentin-napi készülődéskor a TESCO vagy az AUCHAN áruházba megyünk. Márc. 15-e alkalmából a Kossuth térre, a Március 15-e térre, valamint a Nemzeti Múzeumhoz szoktunk zászlót vinni, és egy-egy dalt elénekelni.

Továbbá még májusban néhány helyre szoktunk elmenni az adott évben tanult dolgokhoz kapcsolódóan (múzeum, bábszínház, stb.).A csoport számára rendszeresen járunk vásárolni a Penny Marketbe. A vásárlások előtt pontos bevásárló lista készül és megbecsüljük az árakat és kifizetendő összeget is. A boltban kiosztott feladatok szerint válogatnak, pakolnak és fizetnek. A vásárlásból hazaérkezve, ellenőrizzük a listát és az árakat is, valamint a becslésünket.Minden évvégén képes és irodai naptárat vásárolunk, melyet egész évben használunk a feladataink előrejelzéséhez.

Reggelente – a teljes naptár és időjárás megbeszélése kapcsán – megmérjük a külső hőmérsékletet is, mára már megbecsüljük a várható hőmérsékletet is.

Az óra leolvasását a tv műsor újság nézegetésével gyakoroljuk, az élelmiszerek és egyéb áruk árát pedig a színes, reklám katalógusokból is tanulmányozzuk.Munka a csoportbanA foglalkozások alatt figyelmük, érdeklődésük rendkívül könnyen felkelthető – természetesen egyéni eltérésekkel –, a figyelem megtartása már komolyabb probléma.


Minden külső-belső inger igen könnyen elvonja figyelmüket, valamint a várakozás, a passzív időtöltés szintén elviselhetetlen a számukra.


A frontális órák jól beváltak (ilyenkor is állandó differenciálást alkalmazunk), valamint a szimultán, de egyéni feladat elvégzése is sokkal motiválóbb a számukra, mint az elkülönített egyéni foglalkozások.Beszédfejlesztés és környezetismeret, társadalmi ismeretek és gyakorlatok, természeti környezet és egészségvédelem területén nagyon széles ismeretekkel rendelkeznek, itt a csoport két jól elkülöníthető részre bontható, de nem elsősorban életkor alapján, hanem fogyatékosságuk súlyossága alapján. Tudják az évszakok, az időjárás jellemzőit, a hónapok nevét, ismerik a hét napjait, a napszakokat. Vannak simereteik a testükről, belső szerveikről, az elsősegélynyújtásról, valamint környezetvédelemről, az egészséges táplálkozásról.


Viszonylag kultúráltan közlekednek, többen önállóan járnak iskolába. Önkiszolgálásban, öltözködésükben egyéni szintjüknek megfelelően önállóak.


Beszédük általában érthető, azonban az egyéni eltérések nagyok! Szeretnek saját magukról beszélni, élményeiket szívesen megosztják egymással is. Néhányuknak beszéde két szavas mondatokból áll, természetesen elsősorban saját szükségletük érdekében szólnak, ha szólnak. Gesztussal, mimikával jól kommunikálnak, és mindent kiválóan értenek. Van aki, megelégszik a bólintással, nem törekszik kommunikációra.
A többség saját nevét, címét tudja, van, aki az anyukája mobil telefonszámát is tudja. Ismerik a csoport napi és heti rendjét, ismerik szüleik foglalkozását, valamint a családban végzett munkákat. Tudják melyek a társadalmi és melyek a családi ünnepek.
Számolás-mérés elemei terén van, aki húszas körben számol összead és kivon, 100-as körben csak összead. A többiek 10-ig számolnak tízes átlépés nélkül, valamint pénzzel kifizetnek többféle változatban is, és már 10 Ft felett is. Ismerik a 2-3-4 jegyű pénzt is. Fejben mechanikusan számolnak 10-ig. Vannak elemi mérési ismereteik, jól olvassák a hőmérő + és – számait, az órát egész és fél óra pontossággal állítják be. Tárgyak térbeli kiterjedéséről elemi ismereteik vannak, térbeli tájékozódásuk változó. Ismerik a páros-páratlan fogalmát, relációs jeleket jól alkalmazzák, tudnak különféle szempontok alapján halmazokat alkotni, sort alkotni.

Olvasás és írás elemei: mindenkinél más-más szint található. Van aki, szótagolva olvas, a nyomtatott nagybetűs szavakat tollbamondással írja. Saját 1-2 mondatos fogalmazását leírja, szinte hibátlanul. Van, aki csak másolással ír, olvasáskor csak néhány betűt ismer fel. Van akikkel néha egy-egy kirakót, képegyeztetést, színegyeztetést, válogatást lehet csak végeztetni.

Ábrázolás-alakítás, életvitel és gondozási ismeretek, ének-zene, testnevelésMinden munkajellegű foglalkozáson ügyesen és nagy örömmel dolgoznak. A tankonyhában, szívesen főznek, készítenek bármit.

Minden nap, rendszeresen mosogatnak maguk után, kakaót készítenek, terítenek, tálalnak, virágot öntöznek felelősi rendszerben.

Nagyon ügyesen rajzolnak, képesek megbeszélés után emlékezetből is önállóan dolgozni. Színesen, jól felismerhetően ábrázolnak, sokféle eszközzel. Tudnak ollóval vágni papírt és textilt. Tudnak varrni kemény kartonon, de sok segítséget igényelnek. Az ügyesebbek textílt szegtek, gombot varrtak. (Természetesen a kicsik kivételével.)Nagyon szeretnek énekelni, verset mondani, bábozni, színdarabot előadni, szerepelni.

A nem beszélők is valamilyen szinten ezeken a foglalkozásokon résztvesznek, amennyit érdeklődésük, hangulatuk megenged. Szeretik a ritmushangszereket, és szívesen énekelnek kísérettel is!

Fontos a jó hangulat, a derű és az örömöteli együttlét.


Szadad idős tevékenységek


A számítógépet nagyon szeretik, vannak, akik nagyon ügyesen rajzolnak az egér segítségével! Aki jól ír, a számítógép szövegszerkesztőjén szokott írni, nagyon szeretik!

Szünetben, játék időben állandó felügyeletet – és irányítást – kívánnak, mert egymással nem tudnak játszani, nem tudnak adni-kérni, egymással szerepjátékot játszani, szabályokat betartani.
Nincsenek kialakulva állandó baráti kapcsolatok, legtöbben magányosan játszanak. Nehezen tűrik a sokaságot, mivel nincs ötletük, gyakran a másnál látott játékot szeretnék megszerezni, ami szinte rendszeresen veszekedésbe csap át.Személyiségfejlesztő gyakolatok a csoportban
A legnagyobb feladat, az együttműködési képesség fejlessztése. Ennek érdekében személyiségfejlesztő gyakorlatokat végzünk, tréninget tartok, amely így első hallásra eléggé meghökkentő, azonban nagyon sikeres, és szeretik a gyerekek!
Az, hogy ez hogyan is zajlott, erről fogok bővebben írni a későbbiekben.Komoly ünnep

Vidám ünnep

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése